Akademia Programowania Frontend

Bezpłatny program edukacyjny gwarantujący stacjonarną naukę programowania, zakwaterowanie i wynagrodzenie, skierowany do podopiecznych pieczy zastępczej, którzy ukończyli 18 lat. 

START W DOROSŁOŚĆ: NAUKA + PRACA + MIESZKANIE 

Poznaj założenia Akademii

aKADEMIA PROGRAMOWANIA FRONTED TO PRAWDZIWY START W BRANŻY IT!

Podczas 10 miesięcy intensywnego kursu Akademii Programowania Fronted, Uczestnicy zdobędą umiejętności na poziomie Junior Frontend Developer i będą mogli rozpocząć pracę jako programiści. Na czas nauki w Akademii, każdy otrzymuje mentorskie wsparcie, zakwaterowanie we Wrocławiu oraz umowę o pracę wraz z pracowniczymi benefitami.

zakwaterowanie

we Wrocławiu

Zatrudnienie

na umowę o pracę

BENEFITY: MULTISPORT

I PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

Wsparcie trenera IT

i indywidualne konsultacje

rozwój kompetencji

miękkich


nauka języków obcych:

angielski lub niemiecki

certyfikat

uczestnictwa

zbudowanie własnego

portfolio

start kariery

w branży it

Program

SPRAWDŹ, JAK PRZEBIEGA AKADEMIA

WPROWADZENIE – WYKŁADY

2 TYGODNIE

KOLKO GORNE

Na początku Uczestnicy przez 3h dziennie poznają teorię niezbędną do rozpoczęcia profesjonalnej pracy z kodem. Pozostały czas spędzają na samodzielnej pracy i poszukiwaniu tematu pierwszego projektu indywidualnego.

W zależności od tematu, jaki każdy Uczestnik wybierze, rozpoczyna się faza pracy nad stroną WWW lub podstawową aplikacją opierającą się na HTML i CSS. Postępy są wtedy na bieżąco konsultowane z trenerem, który dobiera poziom zadań do indywidualnych możliwości Uczestników.

KOLKO

PROJEKT INDYWIDUALNY

2 MIESIĄCE

PROJEKT ZESPOŁOWY

7 MIESIĘCY

KOLKO

Projekt zespołowy polega na stworzeniu gotowego produktu cyfrowego. Uczestnicy dowiadują się, jak wygląda praca w zespole developerskim: poznają metodyki zwinne pracy nad projektem, tworzą historię użytkownika, uczą się uwzględniać wymagania biznesowe oraz estymować czas pracy.

Po miesiącach nabywania umiejętności, pisania własnego kodu, indywidualnych konsultacjach i ulepszania swojego projektu przychodzi czas na prezentację i ocenę pracy Uczestników.
Po pozytywnej weryfikacji efektów pracy, każda osoba
otrzyma certyfikat.

KOLKO

OCENA PROJEKTU

1 TYDZIEŃ

ZATRUDNIENIE

KOLKO DOLNE

Uczestnicy przejdą rozmowę rekrutacyjną, podczas której zwrócimy uwagę na umiejętności techniczne, jakie nabyli podczas Akademii oraz kompetencje miękkie. Wybrane osoby zostaną zatrudnione w projektach firmy Hemmersbach na stanowisku Junior Developera.

Kto może wziąć udział?

Poznaj wymagania względem uczestników

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Do aplikowania zachęcamy osoby, które:

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji do Akademii Programowania, każdy z chętnych musi:

 • ukończyć zdalny kurs Podstawy Frontend,
 • wykazać się silną motywacją,
 • przejść pozytywnie rozmowę kwalifikującą.

Umiejętności po Akademii

Dowiedz się, jaką wiedzę można zdobyć

Mobilizujemy uczestników do samodzielnego i logicznego myślenia, ale równie ważna jest umiejętność działania w zespole i wzajemna pomoc. Co więcej każde spotkanie to lekcja systematyczności i odpowiedzialności. Pod koniec zajęć Uczestnicy dostają zadania domowe, które polegają na „rozwiązaniu problemu” (a nie na nie na pamięciowym opanowaniu materiału) – uczą się w ten sposób myśleć jak programiści.

TECHNICZNE

 • HTML5,
 • CSS3,
 • JavaScript, 
 • React,
 • JS,
 • Redux,
 • Bazy danych, SQL danych, 
 • DRY, SOLID,
 • JSON, XML, 
 • Metody testowania kodu.

Kompetencje miękkie

 • praca w zespole,
 • języki obce,
 • systematyczność i motywacja,
 • skuteczna komunikacja,
 • zasady fair-play.

ZAWODOWE

 • praca w metodykach zwinnych: Scrum, Agile
 • wymagania biznesowe,
 • estymacja czasu pracy,
 • międzynarodowe środowisko pracy.

Opinie

uczestników

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz pytania dotyczące nauki programowania, wypełnij ten formularz – z radością odpowiemy!