Akademia Programowania Frontend

Bezpłatny program edukacyjny gwarantujący stacjonarną naukę programowania, zakwaterowanie i zatrudnienie, skierowany do podopiecznych pieczy zastępczej, którzy ukończyli 18 lat. 

START W DOROSŁOŚĆ: NAUKA + PRACA + MIESZKANIE 

Poznaj założenia Akademii

aKADEMIA PROGRAMOWANIA FRONTED TO PRAWDZIWY START W BRANŻY IT!

Podczas 10 miesięcy intensywnego kursu Akademii Programowania Fronted, można zdobyć umiejętności na poziomie Junior Frontend Developera. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia Akademii, otrzymuje mentorskie wsparcie, (do)finansowanie kształcenia oraz umowę o pracę wraz z pracowniczymi benefitami.

zakwaterowanie

we Wrocławiu

Zatrudnienie

na umowę o pracę

BENEFITY: MULTISPORT

I PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

Wsparcie trenera IT

i indywidualne konsultacje

rozwój kompetencji

miękkich


nauka języków obcych:

angielski lub niemiecki

certyfikat

uczestnictwa

zbudowanie własnego

portfolio

start kariery

w branży it

Program

SPRAWDŹ, JAK PRZEBIEGA AKADEMIA

WPROWADZENIE – WYKŁADY

2 TYGODNIE

Na początku Uczestnicy przez 3h dziennie poznają teorię niezbędną do rozpoczęcia profesjonalnej pracy z kodem. Pozostały czas spędzają na samodzielnej pracy i poszukiwaniu tematu pierwszego projektu indywidualnego.

PROJEKT INDYWIDUALNY

2 MIESIĄCE

W zależności od tematu, jaki wybierze każda z osób w Akademii, rozpoczyna się faza pracy nad stroną WWW lub aplikacją opierającą się na HTML i CSS. Postępy są wtedy na bieżąco konsultowane z trenerem, który dobiera poziom zadań do indywidualnych umiejętności.

PROJEKT ZESPOŁOWY

7 MIESIĘCY

Projekt zespołowy polega na stworzeniu gotowego produktu cyfrowego. Uczestnicy dowiadują się, jak wygląda praca w zespole developerskim: poznają metodyki zwinne pracy nad projektem, tworzą historię użytkownika, uczą się uwzględniać wymagania biznesowe oraz estymować czas pracy.

OCENA PROJEKTU

1 TYDZIEŃ

Po miesiącach nabywania umiejętności, pisania własnego kodu, indywidualnych konsultacjach i ulepszania swojego projektu przychodzi czas na prezentację i ocenę pracy Uczestników.
Po pozytywnej weryfikacji efektów pracy, każda osoba
otrzyma certyfikat.

ZATRUDNIENIE

Pod koniec każda osoba przejdzie rozmowę rekrutacyjną, podczas której zwrócimy uwagę na umiejętności techniczne, jakie każda osoba zdobyła podczas Akademii oraz kompetencje miękkie. Wybranym osobom zostanie zaproponowana umowa o pracę w dziale IT.

Program

SPRAWDŹ, JAK PRZEBIEGA AKADEMIA

WPROWADZENIE – WYKŁADY

2 TYGODNIE

KOLKO GORNE
Na początku Uczestnicy przez 3h dziennie poznają teorię niezbędną do rozpoczęcia profesjonalnej pracy z kodem. Pozostały czas spędzają na samodzielnej pracy i poszukiwaniu tematu pierwszego projektu indywidualnego.
W zależności od tematu, jaki wybierze każda z osób w Akademii, rozpoczyna się faza pracy nad stroną WWW lub aplikacją opierającą się na HTML i CSS. Postępy są wtedy na bieżąco konsultowane z trenerem, który dobiera poziom zadań do indywidualnych umiejętności.
KOLKO

PROJEKT INDYWIDUALNY

2 MIESIĄCE

PROJEKT ZESPOŁOWY

7 MIESIĘCY

KOLKO

Projekt zespołowy polega na stworzeniu gotowego produktu cyfrowego. Uczestnicy dowiadują się, jak wygląda praca w zespole developerskim: poznają metodyki zwinne pracy nad projektem, tworzą historię użytkownika, uczą się uwzględniać wymagania biznesowe oraz estymować czas pracy.

Po miesiącach nabywania umiejętności, pisania własnego kodu, indywidualnych konsultacjach i ulepszania swojego projektu przychodzi czas na prezentację i ocenę pracy Uczestników.
Po pozytywnej weryfikacji efektów pracy, każda osoba
otrzyma certyfikat.

KOLKO

OCENA PROJEKTU

1 TYDZIEŃ

ZATRUDNIENIE

KOLKO DOLNE

Pod koniec każda osoba przejdzie rozmowę rekrutacyjną, podczas której zwrócimy uwagę na umiejętności techniczne, jakie każda osoba zdobyła podczas Akademii oraz kompetencje miękkie. Wybranym osobom zostanie zaproponowana umowa o pracę w dziale IT.

Kto może wziąć udział?

Poznaj wymagania względem uczestników

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Do aplikowania zachęcamy osoby, które:

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w rekrutacji do Akademii Programowania, każda chętna osoba musi:

 • ukończyć zdalny kurs Podstawy Frontend,
 • wykazać się silną motywacją,
 • zgłosić się poprzez formularz rejestracyjny,
 • przejść pozytywnie rozmowę kwalifikującą.

Umiejętności po Akademii

Dowiedz się, jaką wiedzę można zdobyć

Mobilizujemy do samodzielnego i logicznego myślenia, ale równie ważna jest umiejętność działania w zespole i wzajemna pomoc. Co więcej, każde spotkanie to lekcja systematyczności i odpowiedzialności. Pod koniec zajęć każda osoba dostaje zadanie domowe, które polega na „rozwiązaniu problemu” (a nie na nie na pamięciowym opanowaniu materiału) – uczymy w ten sposób myśleć jak software developerzy.

TECHNICZNE

 • HTML,
 • CSS,
 • JavaScript, 
 • React.js,
 • Redux,
 • Bazy danych, SQL,
 • DRY, SOLID,
 • JSON, XML, 
 • Metody testowania kodu.

Kompetencje miękkie

 • praca w zespole,
 • języki obce,
 • systematyczność i motywacja,
 • skuteczna komunikacja,
 • zasady fair-play.

ZAWODOWE

 • praca w metodykach zwinnych: Scrum, Agile,
 • wymagania biznesowe,
 • estymacja czasu pracy,
 • międzynarodowe środowisko pracy.

Opinie o Akademii

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli masz pytania dotyczące nauki programowania, wypełnij ten formularz – z radością odpowiemy!