Akademia PROGRAMOWANIA

Akademia Programowania organizowana przez Hemmersbach Kids’ Family rusza z kolejną rekrutacją. Zapraszamy do zapisów na bezpłatny kurs programowania online.

Akademia Programowania - grafika z komputerem

Akademia PROGRAMOWANIA

Akademia Programowania organizowana przez Hemmersbach Kids’ Family rusza z kolejną rekrutacją. Zapraszamy do zapisów na bezpłatny kurs programowania online.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy młodzież powyżej 18 roku życia. Warunkiem uczestnictwa są chęci – żadna wiedza programistyczna nie jest wymagana. czemu

ILE TRWA KURS PROGRAMOWANIA W AKADEMII?

Kurs trwa rok (czyli 2 semestry) –  przewidziane są przerwy wakacyjne i świąteczne.

FORMA KURSU

Zajęcia odbywają się online 1 lub 2 x w tygodniu poprzez spotkania online w programie Zoom.

ZAPISY DO AKADEMII

By wziąć udział w rekrutacji do Akademii Programowania wystarczy, że chętna osoba wyśle list motywacyjny do naszego nauczyciela.

W liście prosimy o:

  • przedstawienie się,
  • krótkie uzasadnienie, dlaczego osoba chce wziąć udział w kursie,
  • określenie poziomu znajomości obsługi komputera.

SPRZĘT – CZYLI CO ZAPEWNIA AKADEMIA

Uczestnicy powinni mieć jedynie stały dostęp do Internetu oraz chęci i motywację do nauki. Komputer, słuchawki oraz kamerka zostanie dostarczona przez Fundację Hemmersbach Kids’ Family.

Podstawy programowania w HTML, CSS, Java Script
Pewny start na rynku pracy, solidne podstawy do dalszego rozwoju
Indywidualne konsultacje online, współpraca w grupie
Nauka logicznego myślenia, kreatywne zadania

CO W PROGRAMIE AKADEMII?

Zaczynamy od podstaw: zagadki logiczne, samodzielne napisanie prostego kodu i obsługa wiersza poleceń w systemie Windows.

Następnie uczestnicy napiszą pierwszy kod w HTML i Java Script (JS). Nauczą się tworzyć szatę graficzną i posługiwać się nowoczesnymi framework’ami (React i Bootstrap). Debugowanie, czyli reagowanie i naprawianie błędów w oprogramowaniu będzie też istotnym elementem naszych warsztatów.

NASZA METODA NAUCZANIA

W naszej Akademii staramy się mobilizować uczestników do samodzielnego i logicznego myślenia, ale równie ważna jest umiejętność działania w zespole i wzajemna pomoc. Co więcej każde spotkanie to lekcja systematyczności i odpowiedzialności.

Pod koniec zajęć uczniowie dostają zadania domowe, które polegają na „rozwiązaniu problemu” (a nie na nie na pamięciowym opanowaniu materiału) – uczą się w ten sposób myśleć jak programiści.

PROGRAMOWANIE: CIEKAWA PRZYSZŁOŚĆ

Programowanie i technologie informacyjne są jednymi z najszybciej rozwijających się dyscyplin na świecie. Nasza Akademia odpowiada na obecne potrzeby rynku, skupiając się na przekazywaniu aktualnej wiedzy początkującym programistom.

Chcemy edukować młodzież, dając szansę zdobycia wiedzy, a w przyszłości wykształcenia i lepszej pracy. Dlatego w ramach Akademii Programowania organizujemy kursy i webinary dla początkujących skierowane do podopiecznych pieczy zastępczej.

ZAPISZ SIĘ NA AKADEMIĘ