fbpx

Skillplanet

Cykl webinarów FAS – wychowanie i pomoc dzieciom i młodzieży z alkoholowym zespołem płodowym

Już 21 kwietnia rusza kolejna edycja cyklu webinarów, poświęcona opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży dotkniętej alkoholowym zespołem płodowym (FAS). Przedsięwzięcie jest odpowiedzią skillplanet.io na stale rosnący problem występowania FAS u dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej oraz ograniczone możliwości terapii i konsultacji ze specjalistami w tej dziedzinie.

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby pracujące w pieczy zastępczej, a także rodziców zastępczych, którzy chcą aktywnie wspierać rozwój dzieci i młodzieży.

O CYKLU WEBINARÓW

Wychodzimy naprzeciw potrzebom opiekunów i rodziców z pieczy zastępczej i zapraszamy na kolejny cykl 5 spotkań z wybitną specjalistką Małgorzatą Tomanik.

Cykl webinarów jest przygotowany w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie prowadzącej, która przeprowadzi uczestników przez konkretne metody pracy indywidualnej z dzieckiem oraz dotyczące całej grupy lub rodziny, w której ono funkcjonuje.

Podczas kolejnych spotkań uczestnicy poznają realne rozwiązania i strategie, które pomogą:

  • rozumieć świat dziecka z FAS
  • budować relacje mimo barier komunikacyjnych i poznawczych
  • funkcjonować dziecku z FAS w szkole i środowisku rówieśniczym
  • odnajdywać się dziecku z FAS w rolach społecznych i przygotowywać do wejścia w dorosłość.

21 kwietnia, godzina 18:00 – 19:30

28 kwietnia, godzina 18:00 – 19:30

12 maja, godzina 18:00 – 19:30

19 maja, godzina 18:00 – 19:30

2 czerwca, godzina 18:00 – 19:30

koszt: webinary bezpłatne

ZAPISZ SIĘ NA WEBINARY!

aby wziąć udział w bezpłatnych webinarach, zarejestruj się na platformie e-learningowej skillplanet.io.

Program

21 Kwietnia 2022

Inaczej zamiast trudniej – jak pomagać i wychowywać dzieci i młodzież z FAS

Dziecko z FASD wymaga szczególnej opieki rodzicielskiej. Natomiast, jego rodzice i opiekunowie potrzebują adekwatnego wsparcia oraz realnych rozwiązań i strategii. Ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym jest przyczyną uszkodzenia mózgu, które powoduje trudności w rozwoju, zachowaniu i uczeniu się dziecka. Często typowe podejście wychowawcze nie przynosi pożądanych efektów. Omówimy podejście opiekuńczo -wychowawcze dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka z FASD.

28 Kwietnia 2022

W domu i w szkole – jak poprawić komfort funkcjonowania dziecka z FAS w jego najbliższym otoczeniu. Część 1.

Zastosowanie akomodacji środowiskowych jest jedną z podstawowych metod stosowanych w wychowywaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży z prenatalną ekspozycją na alkohol. Uczestnicy/czki zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi przykładami używania metod i strategii środowiskowych w domu i szkole.

12 Maja 2022

W domu i w szkole – jak poprawić komfort funkcjonowania dziecka z FAS w jego najbliższym otoczeniu. Część 2.

Szczegółowa analiza specyficznych zachowań dzieci i młodzieży z FASD wraz z konkretnymi przykładami zastosowania akomodacjami środowiskowych w domu i szkole. Uczestnicy/czki zdobędą niezbędne umiejętności w zastosowaniu podstawowych akomodacji.

19 Maja 2022

Jestem tu dla Ciebie, jestem tu dla siebie – jak dbać o własne zdrowie psychiczne, opiekując się dzieckiem z zespołem FAS.

Wychowywanie dzieci i młodzieży z FASD może być dużym wyzwanie dla rodziców i opiekunów. Omówimy rolę rodzica jako osoby reprezentującej potrzeby własnego dziecka w systemie edukacyjnym, medycznym i opieki społecznej. Zwrócimy szczególną uwagę na sposoby radzenia sobie ze stresem oraz dbanie o własne potrzeby. 

2 Czerwca 2022

Porozmawiaj z ekspertką – sesja pytań i odpowiedzi na żywo.

Ostatnie spotkanie z cyklu to wyjątkowa okazja do rozmowy z prowadzącą. Uczestnicy/czki otrzymają konkretne odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące codziennych trudności i dylematów związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą z FAS.

Sesja pytań i odpowiedzi to niezwykle wartościowe spotkanie, z którego Uczestnicy/czki poprzedniej edycji wiele wynieśli/wyniosły dla siebie – wierzymy, że i tym razem będzie podobnie!

ZAPISZ SIĘ NA WEBINARY!

aby wziąć udział w bezpłatnych webinarach, zarejestruj się na platformie e-learningowej skillplanet.io.