Przestrzeń opiekunów

Wspieramy misję, jaką jest wychowanie i opieka na drodze do samodzielności. Dla pracowników pieczy zastępczej, opiekunów rodzinnych domów dziecka oraz rodziców zastępczych udostępniamy zdalną bazę wiedzy wspierającej rozwój metodyczny.

p-o header

Przestrzeń opiekunów

Wspieramy misję, jaką jest wychowanie i opieka na drodze do samodzielności. Dla pracowników pieczy zastępczej, opiekunów rodzinnych domów dziecka oraz rodziców zastępczych udostępniamy zdalną bazę wiedzy wspierającej rozwój metodyczny.

Platforma e-learningowa dla pieczy zastępczej

Platforma e-learningowa dla pieczy zastępczej

DOWIEDZ SIĘ, CO PRZYGOTOWALIŚMY

skillplanet.io to pomoc w edukacji dzieci i młodzieży oraz miejsce wymiany doświadczeń. Przestrzeń dla opiekunów stworzyliśmy z myślą o rodzicach zastępczych oraz pracownikach pieczy zastępczej w całej Polsce. Skillplanet.io to projekt edukacyjny oparty na autorskich szkoleniach e-learningowych. Dostęp do wszystkich materiałów jest bezpłatny. Można wśród nich znaleźć:

Webinary

Specjalistyczne spotkania z ekspertami organizowane cyklicznie. Pomagają doskonalić kompetencje metodyczne potrzebne do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Tematyczne
szkolenia

Materiały wpierające kreatywną pracę z podopiecznymi. Pomagają w przygotowaniu dzieci do przyszłego samodzielnego życia społecznego, rodzinnego i zawodowego

Program terapii Biofeedback

Kursy I i II stopnia z metody EEG Biofeedback dla terapeutów lub osób chcących rozpocząć pracę z dziećmi przy wykorzystaniu tej metody. 

Wymiana doświadczeń

Inspirujące rozmowy i nawiązanie kontaktu z innymi opiekunami, pedagogami, psychologami lub osobami zarządzającymi placówkami pieczy zastępczej.

Edukuj razem z nami!

Zaangażuj się we wspólne pomaganie!

Jesteś pedagogiem, psychologiem, psychiatrą, specjalistą, który pracuje z dziećmi? Zobacz, czy poszukujemy ekspertów z Twojej dziedziny.

Napisz do nas, jeśli chcesz podzielić się wiedzą i materiałami edukacyjnymi na naszej platformie.

Napisz do nas, jeśli chcesz podzielić się wiedzą i materiałami edukacyjnymi na naszej platformie.

 • Wysoka wrażliwość – model wsparcia dziecka w sytuacji szkolnej i przedszkolnej;
 • Problematyka i wsparcie dziecka w procesie integracji sensorycznej;
 • Tworzenie planów pomocy jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze;
 • Metody pracy z dzieckiem zdolnym w procesie wychowania;
 • Wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Podstawy nauki o więzi, praca z dziećmi lub młodzieżą z zaburzonymi więziami;
 • Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy;
 • Metoda dialogu motywującego w kontakcie z dzieckiem lub nastolatkiem;
 • Kryzys i interwencja kryzysowa;
 • Psychopedagogika traumy, kontakt z dzieckiem lub nastolatkiem po przebytej traumie;
 • Specyfika wychowania dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, które przebywają w pieczy zastępczej;
 • Kontakt z rodziną dziecka lub nastolatka z problemem uzależnienia;
 • Uzależnienia cyfrowe- jak je rozpoznać? Plan pomocy;
 • Więź jako czynnik ochronny. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią i zwiększoną podatnością na uzależnienia.