Przeżywanie różnych emocji to nieodłączny element życia. To one nadają koloryt codzienności, która przeplatana różnymi odczuciami buduje nasze wspomnienia,