Warsztaty: Terapia uzależnień

Warsztaty Uzależnienia wśród młodzieży są kolejnym spotkaniem z cyklu „ Pomagam świadomie” organizowanym przez skillplanet.io we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, m.in. pedagogiki, psychologii, wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami, pracy socjalnej i in. Do udziału zapraszamy wszystkie osoby pracujące w pieczy zastępczej i na co dzień aktywnie wspierające rozwój swoich wychowanków.

Asset 1

tematyka warsztatów

Profilaktyka uzależnień w grupie dzieci i młodzieży to bardzo istotny z perspektywy wychowawczej i rodzicielskiej temat. Okres rozwojowy adolescentów często przebiega dość burzliwie, stwarzając przestrzeń do zachowań ryzykownych.

Warsztaty dedykowane są wszystkim osobom, które chcą poznać podstawy metod profilaktyki i terapii uzależnień. Prowadzący, kierując się badaniami klinicznymi i wieloletnią praktyką własną, poprowadzi uczestników przez zagadnienia związane z tym, jak uchronić podopiecznych przed zachowaniami ryzykownymi oraz jak skutecznie pomagać, gdy problem uzależnienia się pojawi.

data: 17 czerwca 2021 r.

godzina: 17:30- 19:30

koszt: warsztaty bezpłatne

Program

  • Zachowania ryzykowne i uzależnienia wśród adolescentów – charakterystyka;
  • Obraz kliniczny osoby uzależnionej i główne kryteria diagnostyczne;
  • Co mogę zrobić jako opiekun/ rodzic/ wychowawca osoby zagrożonej uzależnieniem/ uzależnionej? – profilaktyka uzależnień w praktyce;
  • Znajdźmy wspólne rozwiązanie- rodzaje terapii dla uzależnionych adolescentów.