Webinary Opieka i wychowanie dziecka i nastolatka z FASD

Cykl webinarów Opieka i wychowanie dziecka i nastolatka z FASD jest kolejnym spotkaniem pod hasłem „Pomagam świadomie” organizowanym przez skillplanet.io we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin nauki m.in. pedagogiki, psychologii, wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami, pracy socjalnej i in.

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby pracujące w pieczy zastępczej i na co dzień aktywnie wspierające rozwój swoich wychowanków.

tematyka webinarów

FAS i FASD są jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności i niesprawności intelektualnej oraz rozwojowej u dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, zapraszamy na cykl spotkań z wybitną specjalistką tej tematyki – Panią Małgorzatą Tomanik.

Cykl 5 webinarów jest wyjątkową okazją do podniesienia kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi, u których można podejrzewać FAS/FASD oraz spojrzenia na tę tematykę w ujęciu interdyscyplinarnym – pomagającym zrozumieć istotę terapii i leczenia dzieci dotkniętych FAS/FASD.

14 października, godzina: 18:00- 19:30

21 października, godzina: 18:00- 19:30

28 października, godzina:18:00- 19:30

4 listopada, godzina:18:00- 19:30

18 listopada, godzina:18:00- 19:30

koszt: webinary bezpłatne

ZAPISZ SIĘ NA CYKL WEBINARÓW!

kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ, automatycznie zgłasza Twój udział w webinarach.

Program

14.10.2021 r.
Zaburzenia neuro-rozwojowe charakterystyczne dla dziecka/nastolatka z FASD

Zmiany strukturalne i funkcjonalne mózgu prowadzą do zachowań trudnych, często nie odpowiednich do sytuacji i/lub aspołecznych. Zrozumienie neurologicznego podłoża FASD jest ważnym czynnikiem umożliwiającym rodzicom/opiekunom planowanie adekwatnej opieki i wsparcia. Zwrócimy uwagę na model postępowania, który jest czynnikiem ochronnym przed rozwijaniem się tzw. objawów wtórnych.

21.10.2021 r.
FASD a trauma 

Często dzieci/nastolatki z FASD doświadczają traumy wczesnodziecięcej. Przeżycia te mają negatywny wpływ na rozwijający się mózg. Brak odpowiedniej pomocy psychologicznej i wsparcia od rodziców/opiekunów może doprowadzić do bardzo poważnych problemów emocjonalnych w późniejszych okresach życia. Omówimy metody postępowania oraz zwrócimy uwagę na budowanie/odbudowywanie bliskości z dzieckiem/nastolatkiem.

28.10.2021 r.
Analiza trudnego zachowaniem dziecka/nastolatka z FASD

Większość dzieci/nastolatków z FASD ma kłopoty z kontrolą własnych emocji i reagowaniem na sytuacje stresowe. Odczuwają wzmożony niepokój w sytuacjach nowych bądź zupełnie im nieznanych. Często funkcjonują w stanie ciągłego pobudzenia. Brak prawidłowo rozwiniętych mechanizmów obronnych uniemożliwia zapanowanie nad stresem/uczuciem niepokoju. Omówimy koncept pozytywnego podejścia do trudnych zachowań.  Położymy szczególny nacisk na zapobieganie a nie na reagowanie w sytuacjach trudnego zachowania. Rodzice otrzymają zadanie domowe.

4.11.2021 r.
Zastosowanie akomodacji środowiskowych w praktyce

Środowisko, w którym dziecko/nastolatek się wychowuje i uczy musi być dostosowane do jego potrzeb rozwojowych. Na podstawie konkretnych przykładów omówimy metody i strategie postępowania wspierające rozwój dziecka/nastolatka. Zwrócimy szczególną uwagę na praktycznie zastosowanie akomodacji środowiskowych.

18.11.2021 r.
Jak radzić sobie z własnym poczuciem stresu związanym z wychowaniem dziecka/nastolatka z FASD

Często typowe metody opiekuńczo wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych skutków. W związku z tym wychowanie dziecka/nastolatka z FASD może być wyzwaniem dla rodziców/opiekunów. Potrzebują oni nie tylko konkretnych rozwiązań i strategii, ale również fachowego wsparcia emocjonalnego. Omówimy metody radzenia sobie ze stresem.

ZAPISZ SIĘ NA CYKL WEBINARÓW!

kliknięcie przycisku ZAPISZ SIĘ, automatycznie zgłasza Twój udział w webinarach.