dziewczynka z plecakiem z flagą Ukrainy

Pomoc dzieciom w obliczu wojny

Ten artykuł pokazuje jakie rozwiązania formalne proponuje w tym zakresie państwo i jak dużą rolę w procesie ratowania dzieci z pieczy zastępczej w Ukrainie odgrywają organizacje pozarządowe.

Czytaj dalej