dziewczynka z plecakiem z flagą Ukrainy

Ten artykuł pokazuje jakie rozwiązania formalne proponuje w tym zakresie państwo i jak dużą rolę w procesie ratowania dzieci z pieczy zastępczej w Ukrainie odgrywają organizacje pozarządowe.